STAP budget per 1 januari 2022

Wellicht heb je er iets van vernomen…
De uitgaven voor scholing en studie worden vanaf 01.01.2022 geschrapt. Wat komt er als alternatief?

Vanaf 2022. Per 1 januari 2022 wordt de persoonsgebonden fiscale aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven afgeschaft. Dit zit in het privé gedeelte van de aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt niet voor de scholingskosten die je als zakelijke kosten kunt opvoeren. Het gaat dan om het op de hoogte houden van je vakkennis om je beroep te kunnen uitoefenen. Dit zit in je administratie en komt terug in de ondernemerskant van de aangifte inkomstenbelasting.

STAP-budget € 1.000 per persoon per jaar. In plaats van de fiscale aftrek komt de subsidieregeling Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP-budget). Het STAP-budget is een subsidieregeling van de Rijksoverheid die wordt uitgevoerd door het UWV en DUO.

Het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 digitaal via een portaal van het UWV worden aangevraagd. DUO werkt aan een scholingsregister waarin scholingsactiviteiten, die in aanmerking komen voor subsidiëring, worden opgenomen. Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per jaar.

Met deze subsidie kan men een opleiding, training of cursus volgen. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Het eerste jaar is er ruim € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor het STAP-budget.
Naar verwachting kunnen 200.000 tot 300.000 personen met het STAP-budget een scholingsactiviteit volgen.

Let op. Wordt de scholing niet afgerond, dan kan de subsidie worden teruggevorderd. Het STAP-budget is voor iedereen die:

  • tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd is;
  • in loondienst is, ondernemer is of momenteel geen werk heeft;
  • EU-burger is en in de afgelopen twee jaar minimaal zes maanden volksverzekerd is geweest (bijv. de AOW, ANW, WLZ);
  • geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijsfinanciering ontvangt (met uitzondering van het levenlanglerenkrediet);
  • een scholingsactiviteit volgt van een erkende STAP-aanbieder.

Vakkennis op peil houden, blijft (zakelijk) aftrekbaar!
Kosten om je vakkennis op peil te houden, blijven zakelijk aftrekbaar van de winst. Oftewel, vakkennis om jouw beroep te kunnen uitoefenen of om  je bedrijf te kunnen laten draaien. Kosten ter uitbreiding van vakkennis (om bijvoorbeeld een nieuw beroep uit te gaan oefenen) mag je niet van je winst aftrekken.

Studiekosten 2021. Aftrekbare studiekosten, zoals lesgeld, cursusgeld, bepaalde examengelden en verplichte leer- en beschermingsmiddelen die je betaalt in 2021 en die je maakt voor het uitbreiden van je vakkennis, mag je nog aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2021.

Aanmelden voor nieuwsbrief Focus op Winst
Vul hier jouw gegevens in als je de nieuwsbrief wilt ontvangen.