Andere auto ter beschikking, fors meer privébijtelling?

Als er in de loop van het jaar een andere auto van de zaak ter beschikking staat, krijg je met verschillende bijtellingen te maken. Hoe zit dat precies en wat als een van de auto’s elektrisch is? Wat als je de bijtelling dan wilt voorkomen?

Krijg je dit jaar een andere auto, dan krijg je ook met een andere bijtelling te maken. Jouw bestaande auto heeft een bijtelling die geldt voor 60 maanden. Koop je een nieuwe, dan geldt hiervoor de bijtelling van dit jaar. Wat scheelt dat nu?

Tekst loopt verder onder afbeelding

Tijdsevenredig bij verschillende auto’s

De bijtelling voor de verschillende auto’s van de zaak bereken je tijdsevenredig, tot op de dag nauwkeurig. Stel dat je van
1 januari tot en met 30 juni over een auto met een cataloguswaarde van € 40.000 beschikt en van 1 juli tot en met 31 december over een auto van € 50.000, beide met een bijtelling van 22%.
De bijtelling wordt dan:

€ 40.000 x 6/12 x 22% € 4.400
€ 50.000 x 6/12 x 22% € 5.500
Totaal € 9.900

Auto elektrisch?

Dit is voor een elektrische auto in beginsel precies hetzelfde, al moet je dan rekening houden met een verschil in bijtelling vanaf een cataloguswaarde van € 30.000. Tot € 30.000 is de bijtelling in 2023 voor auto’s die in 2023 voor het eerst op kenteken worden gezet namelijk 16%, over het meerdere 22%. Is in de hiervoor gegeven situatie de auto van € 50.000 elektrisch, dan levert dit de volgende bijtelling op:

€ 40.000 x 6/12 x 22% € 4.400
€ 30.000 x 6/12 x 16% € 2.400
€ 20.000 x 6/12 x 22% € 2.200
Totaal € 9.000

Wijziging bijtelling na vijf jaar.

Je moet er ook rekening mee houden dat de bijtelling na verloop van vijf jaar kan wijzigen als gevolg van veranderde regels.
Dit is met name voor elektrische auto’s van belang. Staat je bijv. een elektrische auto uit 2018 ter beschikking, dan wijzigt de bijtelling van 4% in de loop van 2023 in 16% tot een cataloguswaarde van € 30.000 en 22% over het meerdere.
Stel dat in het voorbeeld beide auto’s elektrisch zijn en dat voor de auto van € 40.000 vanaf 1 maart de nieuwe bijtelling geldt, dan levert dat de volgende bijtelling op:

€ 40.000 x 2/12 x 4% €    267
€ 30.000 x 4/12 x 16% € 1.600
€ 10.000 x 4/12 x 22% €    733
€ 30.000 x 6/12 x 16% € 2.400
€ 20.000 x 6/12 x 22% € 2.200
Totaal € 7.200

Bijtelling voorkomen

Je kunt de bijtelling voorkomen door met de auto’s in totaal in het jaar niet meer dan 500 km privé te rijden.

Let op.  Houd er rekening mee dat het aantal kilometers van beide auto bij elkaar wordt geteld. Dit kan er dus toe leiden dat je voor een auto met de bijtelling te maken krijgt, hoewel je de auto helemaal niet privé hebt gebruikt.

Voorbeeld. Je beschikt van 1 januari tot en met 31 oktober over een auto met een cataloguswaarde van € 80.000 en een bijtelling van 22%. Je rijdt van 1 november tot en met 31 december in een auto van € 30.000 (bijtelling 22%). Je rijdt van 1 januari tot en met 31 oktober niet privé en van 1 november tot en met 31 december 1.000 km privé. Omdat je met de auto’s samen meer dan 500 km privé hebt gereden, krijg je met de volgende bijtelling te maken

.Let op.  De bijtelling bedraagt in dit voorbeeld dus ruim € 20 per kilometer!

€ 80.000 x 22% x 10/12 € 14.667
€ 30.000 x 22% x 2/12 €   5.500
Totaal € 20.167

Bij wijziging van jouw auto van de zaak in de loop van het jaar, kan de bijtelling fors veranderen. Houd er vooral rekening mee dat je met beide auto’s tezamen niet meer dan 500 km privé mag rijden als je de privébijtelling wilt voorkomen.

Wil je meer informatie hierover? Klik dan op onderstaande link:

http://focusopwinst.nl/wp-content/uploads/2023/02/Priv_bijtelling_auto.pdf

De regels rondom de auto van de zaak zijn complex.
Het gaat vaak niet alleen om het type auto, doorgaans moet je op kentekenniveau kijken wat van toepassing is.

In dit artikel gaat om het om bijtelling voor de inkomstenbelasting.
Als ondernemer krijg je ook te maken met bijtelling voor de BTW, dit wordt vaak over het hoofd gezien en dit kan ook fors oplopen.

Heb je hulp nodig bij het berekenen van de bijtelling?
Neem dan contact met ons op via info@focusopwinst.nl

Ook interessant

Aanmelden voor nieuwsbrief Focus op Winst
Vul hier jouw gegevens in als je de nieuwsbrief wilt ontvangen.