De btw-regels bij afstandsverkopen: een update

Zoals je weet, zijn de btw-regels voor onder andere ondernemers die met afstandsverkopen, zoals e-commerce, te maken hebben, binnen de EU gewijzigd per 1 juli 2021. In de praktijk levert dat nog veel vragen op. Daarom een update.

Tekst loopt verder onder afbeelding

Situatie vanaf 1 juli 2021

Het was nog coronatijd. Vanaf 1 juli 2021 is de hoofdregel dat de levering plaatsvindt in de EU-lidstaat waar de afnemer is gevestigd.
Dit betekent dat er btw moet worden afgedragen in diverse EU-lidstaten tegen het btw-tarief van dat desbetreffende land.
Wij zetten de regels nog eens op een rij voor jou.

Niet meer dan € 10.000 omzet.
Ondernemers die per kalenderjaar niet meer dan € 10.000 omzet behalen met afstandsverkopen binnen de EU (inclusief digitale diensten aan particulieren en gelijkgestelden), berekenen Nederlandse btw en gebruiken hiervoor de normale Nederlandse btw-aangifte.

Meer dan € 10.000 omzet.
Bedraagt de omzet, behaald met afstandsverkopen van goederen (inclusief digitale diensten aan particulieren en gelijkgestelden) in andere EU-landen, meer dan € 10.000 op kalenderjaarbasis, dan ben je voor alle leveringen btw verschuldigd in het land van de afnemer.
Let op.  De drempel geldt niet voor accijnsgoederen, zoals alcohol.

Tekst loopt verder onder afbeelding

Afstandsverkopen binnen de EU.
Er is sprake van afstandsverkopen binnen de EU als:

 • je rechtstreeks levert aan klanten die gevestigd zijn in andere lidstaten van de EU die geen btw-aangifte hoeven te doen.
  Dit betreft alle particulieren maar dit kunnen ook ondernemers zijn die geen btw-aangifte doen of rechtspersonen die geen ondernemer zijn;
 • je deze goederen zelf vervoert of je laat deze goederen voor jouw rekening vervoeren of verzenden. Dat geldt ook als je klanten verwijst naar vervoerders;
 • je dient het jaarlijkse drempelbedrag goed in de gaten te houden. Zodra je in het desbetreffende kalenderjaar de omzetdrempel van € 10.000 overschrijdt, dien je vanaf dat moment het btw-tarief in rekening te brengen van het EU-land van jouw afnemer. Dit geldt ook voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Voorbeeld. In augustus 2022 overschrijd je de drempel van € 10.000. Vanaf het moment van overschrijden breng je het btw-tarief in rekening van het EU-land van jouw afnemer. In 2023 blijf je de btw-tarieven van de EU-landen van jouw afnemers in rekening brengen ongeacht de omzet.

Wil je de drempel niet gebruiken?
Je kunt er ook voor kiezen om al jouw afstandsverkopen en digitale diensten te belasten met het btw-tarief van het desbetreffende EU-land. Dit doe je met het formulier “Melding Omzetbelasting – Keuze in plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen”.

Voorwaarden.
Je kunt hier echter alleen voor kiezen als:

 • jouw onderneming is gevestigd in Nederland en jij geen vestiging hebt in een ander EU-land; en
 • jouw omzet afstandsverkopen en digitale diensten aan particulieren en ondernemers zonder btw-identificatienummer in andere EU-landen per kalenderjaar € 10.000 of minder is.

Tip.  Dit kan bijv. voordelig voor jouw klant zijn als het btw-tarief in het desbetreffende EU-land lager is dan in Nederland.

Tekst loopt verder onder afbeelding

Hoe buitenlandse btw melden?

Twee manieren.
Je kunt op twee manieren de verschuldigde buitenlandse btw aangeven:

 1. Je kunt je registreren bij de belastingdiensten voor de btw in elk
  EU-land waar jij aan niet-ondernemers levert. Je moet dan daar de lokale btw-aangiften indienen. Dit kan voordelig zijn als er substantiële (inkoop)kosten met lokale btw worden gemaakt en/of er andere btw-verplichtingen in het betreffende land zijn, bijv. omdat jij daar ook lokale voorraad aanhoudt;
 2. je kunt een registratie aanvragen voor de Unieregeling. Dit doe je via “MijnBelastingdienst Zakelijk”, kies vervolgens: EU-btw éénloketsysteem, Registratie en Verzoek registratie éénloketsysteem. Als je aan de voorwaarden voldoet en de Belastingdienst jouw registratie bevestigt, dan dien je ieder kwartaal via het
  EU-btw éénloketsysteem de buitenlandse btw te melden.
  Op deze manier doe je in een keer tegelijk voor de verschillende
  EU-landen aangifte. De verschuldigde buitenlandse btw betaal je in één bedrag aan de Nederlandse Belastingdienst. Deze zorgt ervoor dat het geld wordt overgemaakt aan de EU-landen.
  Let op 1. Je kunt met de Unieregeling geen buitenlandse voorbelasting terugvragen. Dit moet je doen op de reguliere wijze via https://eubtw.belastingdienst.nl/netp
  Let op 2.  Je dient ieder kwartaal een btw-melding in te dienen, ook als je in een kwartaal geen goederen of diensten hebt geleverd die onder de Unieregeling vallen.
  Let op 3.  Je kunt niet kiezen om in bepaalde landen lokaal
  btw-aangifte te doen en voor de rest het éénloketsysteem gebruiken. Je geeft de afstandsverkopen allemaal aan in het éénloketsysteem of je registreert je voor de btw in elk land waar je afstandsverkopen of digitale diensten verricht.

Voorwaarden Unieregeling? Om van de Unieregeling gebruik te kunnen maken, moet het om afstandsverkopen gaan. De voorwaarden zijn:

 • de goederen die je levert, zijn al in de EU en je levert deze goederen aan een klant in een ander EU-land. Het betreft hier leveringen die binnen de EU de grens overgaan;
 • je levert rechtstreeks aan klanten die gevestigd zijn in andere lidstaten van de EU die geen btw-aangifte hoeven te doen. Dit betreft naast particulieren ook ondernemers die geen btw-aangifte doen of rechtspersonen die geen ondernemer zijn;
 • de Unieregeling kun je niet gebruiken voor margegoederen, montageleveringen en (bijna) nieuwe vervoermiddelen, zoals auto’s en motoren;
 • je vervoert deze goederen zelf of deze goederen worden voor jouw rekening vervoerd of verzonden.

Vrijgestelde prestaties?
Lever je aan ondernemers die uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten en rechtspersonen die geen ondernemer zijn, dan geldt er soms een uitzondering. Indien deze klant boven een drempelbedrag goederen van EU-leveranciers (niet per se bij jou!) heeft gekocht in één jaar, dan moet hij jouw levering zelf als intracommunautaire verwerving aangeven.
Je verricht dan een intracommunautaire levering waarvoor het 0%-tarief geldt, zoals voor ‘normale’ intracommunautaire leveringen aan ondernemers.
Tip.  Als een afnemer jou een geldig btw-identificatienummer verstrekt, kan je ervan uitgaan dat jouw afnemer een intracommunautaire verwerving moet aangeven. Jij brengt dan dus geen btw in het land van bestemming in rekening.
Let op.  Als deze klanten het drempelbedrag niet overschreden hebben, pas je gewoon de Unieregeling toe. De drempelbedragen verschillen per EU-land. Je vindt deze drempelbedragen op de website van de Europese commissie: https://bit.ly/3NOHG93

Factuurregels.
Indien je gebruikmaakt van de Unieregeling gelden de Nederlandse regels voor facturering. Dit houdt in dat jij voor de btw geen factuur hoeft uit te reiken voor jouw afstandsverkopen en jouw diensten aan particulieren binnen de EU.
Gebruik je de Unieregeling niet, dan gelden de regels voor facturering van het land waar jij de btw bent verschuldigd.
Let op 1.  Maak je gebruik van de Unieregeling, dan moet je alle gegevens die met de Unieregeling te maken hebben, bewaren in jouw administratie. EU-landen moeten immers jouw btw-melding kunnen controleren.
Let op 2.  Gegevens die te maken hebben met de Unieregeling, dienen overigens na het jaar waarin jij de goederen of diensten heeft geleverd, tien jaar lang bewaard te worden. Dat is dus langer dan de normale termijn van zeven jaar.

Bedraagt de omzet afstandsverkopen van goederen, inclusief de omzet van digitale diensten aan particulieren en ondernemers zonder btw-identificatienummer, in andere EU-landen meer dan € 10.000 op kalenderjaarbasis, dan ben je voor alle leveringen btw verschuldigd in het land van de afnemer.

Aanmelden voor nieuwsbrief Focus op Winst
Vul hier jouw gegevens in als je de nieuwsbrief wilt ontvangen.