Uitspraak Hoge Raad inzake box 3-heffing leidt tot aanslagenstop

Zoals je ongetwijfeld al weet, heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de box 3-heffing.
Daaruit werd namelijk duidelijk dat de huidige box 3-heffing niet houdbaar is. Dit heeft gevolgen voor belastingplichtigen die in het verleden hiertegen bezwaar hebben aangetekend. Maar ook voor de toekomst!

Staatssecretaris Van Rij heeft namelijk in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat de Belastingdienst voorlopig geen aanslagen oplegt waarin de afgekeurde box 3-heffing is opgenomen. Dit betekent dat je bijvoorbeeld over het jaar 2020 nog geen definitieve aanslag hoeft te verwachten als je in dat jaar box 3-heffing verschuldigd was.
De Belastingdienst pauzeert deze aanslagen tot het moment dat het kabinet het eens is over de aanpassing van box 3. Daarbij moet ook duidelijk worden of belastingplichtigen die in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt, gecompenseerd gaan worden.

Let op. Heb je al wel een voorlopige aanslag ontvangen waarin box 3-heffing is opgenomen, dan doe je er goed aan daartegen toch bezwaar aan te tekenen en om uitstel van betaling van deze heffing te verzoeken.

Tekst loopt verder onder afbeelding

Uitzonderingen. De aanslagenstop geldt niet als er sprake is van verjaringsrisico. Daarvan is sprake als de verjaringstermijn dreigt te verstrijken, waardoor er geen (navorderings)aanslag meer kan worden opgelegd. Dit geldt onder andere voor de aanslagen 2017 en 2018. Ook zullen er gewoon aanslagen worden opgelegd indien de belastingplichtige belang heeft bij de doorgang van het proces. Dit geldt bij voorlopige aanslagen, verliesverrekening en middelingsverzoeken. Zo zijn de voorlopige aanslagen over het belastingjaar 2022 op reguliere wijze opgelegd.

Belastingaangifte over 2021. Vanaf 1 maart 2022 word je weer uitgenodigd digitaal aangifte inkomstenbelasting te doen over 2021. Naar verwachting zal daarin op de ‘oude’ wijze naar jouw box 3-vermogen worden gevraagd. Je bent dan wel verplicht om dat correct in te vullen. Bij de uiteindelijke aanslagoplegging zal een en ander worden gecorrigeerd.

De Belastingdienst legt voorlopig geen aanslagen op waarin de afgekeurde box 3-heffing is opgenomen. Heb je al wel een voorlopige aanslag ontvangen waarin box 3-heffing is opgenomen, dan is het raadzaam daartegen bezwaar aan te tekenen en om uitstel van betaling van deze heffing te verzoeken.

Ook interessant

[mpc_grid_posts preset=”preset_0″ cols=”1″ gap=”0″ items_number=”3″ thumb_height=”300″ title_margin_divider=”true” meta_margin_divider=”true” date_border_divider=”true” date_padding_divider=”true” date_margin_divider=”true” description_padding_divider=”true” description_margin_divider=”true” border_divider=”true” padding_divider=”true” overlay_title_margin_divider=”true” overlay_meta_margin_divider=”true” overlay_date_padding_divider=”true” overlay_date_margin_divider=”true” overlay_description_padding_divider=”true” overlay_description_margin_divider=”true” overlay_icons_padding_divider=”true” overlay_icons_margin_divider=”true” mpc_button__border_divider=”true” mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__hover_border_divider=”true” mpc_button__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_button__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_pagination__border_divider=”true” mpc_pagination__padding_divider=”true” mpc_pagination__margin_divider=”true” mpc_pagination__hover_border_divider=”true” mpc_pagination__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_pagination__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_pagination__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_pagination__mpc_tooltip__padding_unit=”” mpc_pagination__pag_margin_divider=”true”]
Aanmelden voor nieuwsbrief Focus op Winst
Vul hier jouw gegevens in als je de nieuwsbrief wilt ontvangen.