Nieuwe ontwikkelingen btw en zonnepanelen

Onlangs is er een wetsvoorstel gepubliceerd voor de toepassing van een btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van een woning.
Wat moet u daarover weten?

Tekst loopt verder onder afbeelding

Huidige regeling.
De levering en installatie van zonnepanelen is belast met
21% btw.
Hoewel particulieren deze btw kunnen terugvragen bij de Belastingdienst, leidt de huidige systematiek tot aanzienlijke administratieve en uitvoeringslasten bij particulieren en de Belastingdienst.
Hieraan komt echter binnenkort een einde.

Tekst loopt verder onder afbeelding

Europese regelgeving.
Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie namelijk een wijziging van de btw-richtlijn vastgesteld. Met deze wijziging is het EU-lidstaten toegestaan om het btw-nultarief toe te passen op de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van particuliere woningen, huisvesting en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang.

Tekst loopt verder onder afbeelding

Wat houdt het wetsvoorstel in per 1 januari 2023.
In Nederland is vervolgens een wetsvoorstel gepubliceerd voor de toepassing van het btw-nultarief per 1 januari 2023 op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Hierna bespreken wij de hoofdlijnen van het wetsvoorstel.

Op of in de nabijheid van een woning.
Het btw-nultarief is van toepassing als de panelen worden geleverd met de bestemming om blijvend te worden geïnstalleerd op of in nabijheid van een woning.
Tip 1.  De partij die de zonnepanelen levert en de persoon die de zonnepanelen installeert, hoeven dus niet dezelfde te zijn.
Tip 2.  De wetswijziging is bijv. ook interessant voor partijen die de btw normaliter niet in aftrek kunnen brengen, zoals woningcorporaties.
Tip 3.  Zonnepanelen die worden geplaatst op een schuur, een garage, in de tuin of op een uitbouw, vallen onder het btw-nultarief, mits deze behoren tot de woning.

Alleen voor zonnepanelen

Installatie. Onder installatie wordt verstaan alle dienstverlening die noodzakelijk is voor het aanbrengen en functioneren van de zonnepanelen.
Let op.  De installatie van een warmtepomp of een accupakket valt niet onder het begrip installeren.

Zonnepanelen. Onder zonnepanelen worden panelen begrepen die de functie hebben om elektriciteit op te wekken uit zonlicht.
Let op.  Combiproducten, zoals dakbedekking,
PVT-warmtepompen en zonneramen/zonwering met daarin zonnecellen verwerkt, kwalificeren niet voor de regeling. In het dak geïntegreerde zonnepanelen lijken dus niet voor het btw-nultarief te kwalificeren. Zogeheten ‘inlegbakken’ voor de zonnepanelen die op het dak worden aangebracht, kwalificeren wel.

Niet voor bedrijfs- en openbare gebouwen
Vanwege de beperking dat de zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen moeten worden geïnstalleerd, vallen zonnepanelen op bedrijfsgebouwen en openbare gebouwen niet onder het btw-nultarief.
Let op.  Zelfs niet als een bedrijfsgebouw of het openbare gebouw tegen een woning aangebouwd is.

Administratieve lastenverlichting
Zoals de zaken er nu voorstaan, hoeft de particuliere zonnepaneeleigenaar vanaf 1 januari 2023 geen btw meer te betalen over de levering en installatie van de zonnepanelen. Dit zal tot een aanzienlijke lastenverlichting voor zowel de zonnepaneleneigenaar als de Belastingdienst leiden.

De wetswijziging is niet beperkt tot particulieren en is bijv. ook interessant voor partijen die de btw normaliter niet in aftrek kunnen brengen, zoals woningcorporaties. Zonnepanelen die worden geplaatst op een schuur, op een garage, in de tuin of op een uitbouw gaan ook onder het btw-nultarief vallen, mits deze behoren tot de woning.

Ook interessant

[mpc_grid_posts preset=”preset_0″ cols=”1″ gap=”0″ items_number=”3″ thumb_height=”300″ title_margin_divider=”true” meta_margin_divider=”true” date_border_divider=”true” date_padding_divider=”true” date_margin_divider=”true” description_padding_divider=”true” description_margin_divider=”true” border_divider=”true” padding_divider=”true” overlay_title_margin_divider=”true” overlay_meta_margin_divider=”true” overlay_date_padding_divider=”true” overlay_date_margin_divider=”true” overlay_description_padding_divider=”true” overlay_description_margin_divider=”true” overlay_icons_padding_divider=”true” overlay_icons_margin_divider=”true” mpc_button__border_divider=”true” mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__hover_border_divider=”true” mpc_button__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_button__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_pagination__border_divider=”true” mpc_pagination__padding_divider=”true” mpc_pagination__margin_divider=”true” mpc_pagination__hover_border_divider=”true” mpc_pagination__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_pagination__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_pagination__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_pagination__mpc_tooltip__padding_unit=”” mpc_pagination__pag_margin_divider=”true”]
Aanmelden voor nieuwsbrief Focus op Winst
Vul hier jouw gegevens in als je de nieuwsbrief wilt ontvangen.