Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR vanaf 2020)

Nieuwe kleineondernemersregeling
(KOR vanaf 2020).

 

Deze zit anders in elkaar dan de oude regeling en ik geef je graag wat informatie hierover.

De nieuwe KOR is een algehele vrijstelling van BTW-verplichtingen wat betekent dat je geen BTW hoeft te rekenen wanneer je iets verkoopt en ook geen BTW mag aftrekken als voorbelasting.

De nieuwe KOR is bedacht om e.e.a. eenvoudiger te maken maar er zitten wel wat haken en ogen aan.

Zolang je minder dan 20.000 euro aan omzet maakt (ex BTW), kun je hier voor in aanmerking komen. Het gaat hierbij echter alleen om omzet die in Nederland is belast met BTW. Lever je ook aan buitenlandse klanten (zowel als intracommunautaire levering als met buitenlandse BTW) dan telt die omzet niet mee.

De Belastingdienst heeft een rekenhulp gemaakt waarmee je kunt bepalen of je voor de nieuwe KOR in aanmerking komt. Klik hier voor de rekenhulp.

Ben je op dit moment al vrijgesteld van BTW?
Als je reeds vrijgesteld bent van BTW, dan zul je automatisch onder de nieuwe KOR vallen vanaf 2020. Verandert er dit jaar nog iets in jouw dienstverlening waardoor je dit jaar juist wel BTW gaat betalen dan moet je hier goed rekening mee houden.

Heb je gebruik gemaakt van de oude KOR en/of ga je dit in 2019 doen?
Als je gebruik hebt gemaakt van de oude KOR en je wilt gebruik gaan maken van de nieuwe KOR vanaf 2020, dan zul je voor 20 november 2019 een aanvraag moeten indien bij de Belastingdienst. Klik hier voor de aanvraag.

De vraag is echter of je dat wel of niet moet doen. De oude regeling dwong jou niet om een keuze te maken of je BTW rekent of niet. De nieuwe KOR dwingt jou wel om deze keuze te maken en dat heeft consequenties voor jouw facturen, prijzen en administratie.

Nieuwe KOR regeling en dan?

Val je vanaf 2020 onder de nieuwe KOR dan zit je daar 3 jaar aan vast tenzij jouw omzet in rubriek 1 meer dan 20.000 euro wordt. Vanaf dat moment moet je dan weer BTW gaan rekenen en aangifte doen. Dat betekent dat jouw klanten opeens BTW moeten betalen en jouw prijzen hoger worden. Het kan ook zijn dat je jouw prijzen liever niet verhoogt en dus minder omzet gaat maken.

Is het allemaal wel zo veel eenvoudiger geworden?

In zekere zin wel want de oude KOR is feitelijk afgeschaft en je moet nu kiezen of je BTW-vrijgesteld wilt worden (mits je aan de voorwaarden voldoet) of niet. Alleen is het nu veel lastiger geworden om te bepalen wat verstandig is voor jou en het kan halverwege het jaar opeens veranderen met alle administratieve gevolgen van dien. Je hoeft het weliswaar niet met terugwerkende kracht allemaal aan te passen maar je moet wel anders gaan factureren. Als je een webshop hebt of een ander facturatiesysteem waar vaste prijzen in staan zoals bijvoorbeeld in Autorespond, zul je mogelijk ook e.e.a. moeten aanpassen.

Bovendien moet je goed in de gaten gaan houden of en wanneer je boven de grens van 20.000 euro omzet komt. Wanneer je hier te laat mee bent, dan moet je mogelijk later met terugwerkende kracht BTW gaan afdragen en al jouw uitgaven waar BTW op zit vanaf het omslagmoment opnieuw boeken. Dat is vooral een probleem voor ondernemers die een omzet hebben (vlak) onder 20.000 euro en toch kiezen voor de nieuwe regeling.

Je moet dus nu al gaan inschatten of je onder of boven de 20.000 euro omzet komt volgend jaar. Kies je niet voor de nieuwe regeling en blijk je achteraf onder de 20.000 omzet uit te komen, dan loop je fiscaal voordeel mis welke je waarschijnlijk niet achteraf kunt herstellen. Kies je voor de nieuwe regeling en komt jouw omzet toch boven de 20.000 euro, dan moet je vanaf dat moment jouw administratie aanpassen.

Let op. Het gaat hier puur over de omzet ex BTW. Het gaat hier niet over de winst. Je kunt dus niet aan het einde van het jaar nog even wat kosten maken om de regeling te beïnvloeden. Dat was bij de oude KOR wel het geval.

De oude regeling had als voordeel dat de KOR werd berekend wanneer deze van toepassing was en het facturatieproces steeds hetzelfde was. Met de nieuwe KOR moet je opeens van te voren besluiten of je helemaal vrijgesteld van BTW wilt worden met alle administratieve gevolgen van dien en het risico dat je ergens in het jaar alles toch weer moet omgooien.

Zelf vind ik het een slechte regeling. Ondernemers met een blijvend lage omzet gaan er nauwelijks op vooruit. Zij hebben wel het voordeel dat zij makkelijker worden vrijgesteld van BTW. Ondernemers met een omzet onder 20.000 euro maar met een groeiperspectief zullen mogelijk niet kiezen voor deze regeling omdat het teveel administratief gedoe oplevert als de omzet stijgt en lopen dan in eerste instantie fiscaal voordeel mis.

Je kunt de keuze of je wel of niet gebruik maakt van de nieuwe regeling 1x per 3 jaar maken. Juist bij kleine ondernemers kan de omzet heel wisselend zijn en de oude KOR ging daar flexibel mee om. De nieuwe KOR is niet flexibel (behalve in het nadeel van de ondernemer) en dwingt ondernemers een keuze te maken die mogelijk jaren lang fiscaal nadeel oplevert. Neem als voorbeeld een ondernemer die geen gebruik maakt van de nieuwe regeling en vervolgens door omstandigheden 3 jaar lang weinig omzet maakt. Dat betekent 3 jaar lang geen fiscaal voordeel welke de oude regeling wel bood.
Maar andersom als de ondernemer in een van deze jaren toch boven de 20.000 euro omzet komt dan moet de administratie vanaf dat moment weer omgegooid worden.
Het blijft dus lastig kiezen.

Mijn tip is om alleen van deze regeling gebruik te maken wanneer je al een paar jaar een lage omzet hebt en geen verwachting hebt om meer omzet en winst te gaan behalen.

Ook interessant

Aanmelden voor nieuwsbrief Focus op Winst
Vul hier jouw gegevens in als je de nieuwsbrief wilt ontvangen.