DGA met rekening-courant schuld aan eigen bv gaat daar belasting over betalen

Wat verandert er?

Leen je geld van je eigen besloten vennootschap?
Het kabinet heeft ervoor gekozen om met de zogeheten rekening courant (RC) maatregel lenen van de eigen besloten vennootschap (bv) door dga’s te beperken en belastinguitstel in box-2 tegen te gaan.
Met deze maatregel worden deze schulden voor zover ze
meer bedragen dan € 700.000 belast in box-2 van de inkomstenbelasting.

Tekst loopt verder onder afbeelding

Wanneer?

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.
Aanmerkelijkbelanghouders hebben tot het einde van dat jaar (peildatum 31 december 2023) de tijd om zich voor te bereiden.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief.
Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Aanmelden voor nieuwsbrief Focus op Winst
Vul hier jouw gegevens in als je de nieuwsbrief wilt ontvangen.