Bijtelling privégebruik auto delen met uw partner

Als zowel jij als je partner in jouw onderneming werkzaam zijn en beiden gebruikmaken van dezelfde auto van de zaak, kan de privébijtelling tussen jullie beiden worden verdeeld.
Hoe kan je een mooi belastingvoordeel behalen?

Samenwerken. Veel partners werken samen binnen een eigen onderneming, bijv. beide als ondernemer in een man-vrouwfirma, maar dat is niet altijd het geval. Jouw partner kan ook in loondienst voor jouw onderneming werken of een belaste arbeidsbeloning ontvangen.

Tekst loopt verder onder afbeelding

Wat met de auto van de zaak?

Partner in loondienst. Stel, je werkt als ondernemer binnen jouw eenmanszaak. De winst wordt volledig aan je toegerekend. Jouw partner ontvangt voor zijn werkzaamheden een salaris. Doordat alleen jij over de benodigde diploma’s beschikt, zijn de werkzaamheden van je partner slechts ondersteunend van aard. Hierdoor kan hij geen aanspraak maken op de ondernemersfaciliteiten en hij is dan ook geen partner in jouw onderneming. Je gebruikt samen zowel zakelijk als privé een auto van de zaak. Hiervoor wordt er een correctie op jouw bedrijfsresultaat berekend. Deze bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak kost je een flinke hap belasting.

Hoe pak je dit slimmer aan?

Bijtelling toerekenen. Je zou een deel van de bijtelling kunnen toerekenen aan jouw partner. Hij gebruikt de auto van de zaak immers niet alleen voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden, maar rijdt ook privé in deze auto. Als werknemer kan hij hiervoor een bijtelling voor zijn rekening nemen.
Let op. De verdeling van de bijtelling kan niet als er meewerkaftrek geclaimd wordt.

Tariefsvoordeel. Het fiscale voordeel dat hiermee kan worden bereikt, ontstaat doordat je als ondernemer meer inkomen heeft dan jouw partner. De bijtelling op zijn inkomen is daardoor een stuk minder kostbaar dan de correctie op jouw bedrijfsresultaat. Je maakt zodoende gebruik van de progressie in ons belastingstelsel.

Voorbeeld
Auto van de zaak. Stel, je runt een IT-winkel en behaalt daarmee een jaarresultaat van € 110.000. Jouw partner staat bij jouw zaak op de loonlijst met een jaarsalaris van € 15.000. Je gebruikt de auto van de zaak samen zowel zakelijk als privé. Deze auto heeft een cataloguswaarde van € 80.000 en een bijtellingspercentage van 22%.

Bijtelling bij ondernemer. Als de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak volledig aan jou als ondernemer wordt toegerekend, dan verhoogt dit jouw jaarresultaat met € 80.000 x 22% = € 17.600. Uitgaande van een belastingtarief van 49,50% en een MKB-winstvrijstelling van 14% kost dit je netto € 7.492.

Tekst loopt verder onder afbeelding

Hoe voordeel behalen?

Bijtelling verdelen. Als jouw partner de auto voor 50% van de tijd gebruikt, dan zou hij ook 50% van de bijtelling voor zijn rekening kunnen nemen. Op zijn salaris betekent dit een bijtelling van € 8.800. Dit kost op jaarbasis ongeveer € 1.400 extra aan loon-/inkomstenbelasting. Aan de andere kant wordt jouw bijtelling juist lager, hetgeen € 3.746 bespaart.
Per saldo dus een mooi voordeel van € 2.346.

Heffingskortingen

Het wordt wellicht nog mooier. Heb je kinderen in de leeftijd tot 12 jaar en werken jullie beiden? In dat geval kan de minstverdienende partner aanspraak maken op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’ (ICK). Met een beetje rekenwerk en goed uitkienen, kan je ervoor zorgen dat het salaris van jouw partner (inclusief een deel van de bijtelling) nagenoeg onbelast blijft. Zorg er dus voor dat hij niet te veel, maar ook zeker niet te weinig verdient.

De verdeling van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak tussen jullie beiden moet wel aansluiten bij de werkelijkheid. Je kunt de bijtelling dus niet deels toerekenen aan jouw partner als deze nooit in de auto van de zaak rijdt. Gebruik een redelijke inschatting van het feitelijke gebruik als uitgangspunt voor de verdeling.

Ook interessant

[mpc_grid_posts preset=”preset_0″ cols=”1″ gap=”0″ items_number=”3″ thumb_height=”300″ title_margin_divider=”true” meta_margin_divider=”true” date_border_divider=”true” date_padding_divider=”true” date_margin_divider=”true” description_padding_divider=”true” description_margin_divider=”true” border_divider=”true” padding_divider=”true” overlay_title_margin_divider=”true” overlay_meta_margin_divider=”true” overlay_date_padding_divider=”true” overlay_date_margin_divider=”true” overlay_description_padding_divider=”true” overlay_description_margin_divider=”true” overlay_icons_padding_divider=”true” overlay_icons_margin_divider=”true” mpc_button__border_divider=”true” mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__hover_border_divider=”true” mpc_button__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_button__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_pagination__border_divider=”true” mpc_pagination__padding_divider=”true” mpc_pagination__margin_divider=”true” mpc_pagination__hover_border_divider=”true” mpc_pagination__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_pagination__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_pagination__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_pagination__mpc_tooltip__padding_unit=”” mpc_pagination__pag_margin_divider=”true”]
Aanmelden voor nieuwsbrief Focus op Winst
Vul hier jouw gegevens in als je de nieuwsbrief wilt ontvangen.